shutterstock_1805240812

Vaksiner i arbeidslivet

I SALIS Bedriftshelsetjeneste hjelper vi stadig bedrifter med å vaksinere sine ansatte. Våre sykepleiere kan enten komme ut til bedriften å vaksinere, eller de ansatte kommer til vårt kontor i Lillesand eller Kristiansand.

I henhold til Arbeidsmiljøloven har alle arbeidstakere krav på et trygt arbeidsmiljø, og vaksinasjon kan være en av flere virkmidler for å oppnå dette.  I tillegg kan enkelte arbeidsplasser tilby vaksine mot sykdom det ikke nødvendigvis er noen økt risiko for smitte på jobb, men som kan påvirke sykefravær, kapasitet og beredskapsevne på arbeidsplassen. For eksempel influensavaksine.

 

HVILKE YRKER ER ANBEFALT VAKSINE?

 • Skogsarbeidere
 • Renovasjon, parkevesen, vaktmestre
 • Avløp, kloakk
 • Politi, brannvesen, redningspersonell
 • Sveisere og andre som regelmessig utsettes for sveiserøyk
 • Landbruksansatte
 • Svinerøktere
 • Ansatte i helsetjenesten
 • Rengjøringspersonell
 • Apotek
 • Tannlegekontor
 • Barneomsorg
 • Veterinær
 • Fengsel
I yrkene nevnt ovenfor kan det være aktuelt med Hepatitt A, Hepatitt B, rabies, influensa, pneumokokkvaksine m.m. ettersom hvilken yrkesgruppe man tilhører, og hva man eksponeres for i sitt arbeid. 

Generelt anbefales alle å være vaksinert mot stivkrampe, difteri, kikhoste, polio, meslinger, kusma og røde hunder.  Fordi beskyttelsen for noen av disse sykdommene avtar over tid, er det aktuelt med oppfriskningsvaksinasjon mot sykdommene difteri, stivkrampe kikhoste og polio når det er gått 10 år eller mer siden forrige vaksinedose.

Dersom du er usikker på hvorvidt du/dine ansatte trenger vaksine, ta gjerne kontakt med oss - så hjelper en av våre sykepleiere dere.