shutterstock_1289465431

MEDARBEIDERUNDERSØKELSER

Forhold i arbeidsmiljøet har betydning for den enkelte arbeidstakers trivsel og produktivitet, og et dårlig arbeidsmiljø kan føre til nedsatt arbeidsevne og sykefravær. Mange virksomheter er bevisst dette, og ønsker å vite mer om hvor fornøyde de ansatte er med arbeidsforholdene, og hvorvidt arbeidet kan gå ut over helsen og arbeidsevnen. En systematisk kartlegging der de ansattes oppfatninger og vurderinger blir vektlagt, vil være viktig for å kunne utvikle og vedlikeholde helse, trivsel, motivasjon, engasjement og yteevne (Statens Arbeidsmiljøinstitutt). 

I Salis Bedriftshelsetjeneste tilbyr vi ulike former for medarbeiderundersøkelser og andre spørreundersøkelser.

Gjennom en lisensiert platform har vi mulighet til å tilby både anonyme og ikke-anonyme spørreundersøkelser av ulike varianter. Vi tilbyr din bedrift undersøkelser der vi skreddersyr innholdet etter deres ønsker. Med verktøyet vi benytter oss av har vi mulighet for å ha undersøkelser på tvers av lokasjoner, sammenlikne resultatene fra et år til et annet m.m. 

Enten det er medarbeiderundersøkelser, kundeundersøkelser for deres bedrift eller liknende - kan vi hjelpe dere med gjennomføringen.