LEDERSTØTTE

Ledere står ofte i situasjoner med krysspress og vanskelige valg.
Avgjørelsene skal ta hensyn til kunder/brukere, selskapets drift og den enkelte arbeidstaker og personalgruppa. 

Avgjørelsene får dermed konsekvenser både for kvaliteten på tjeneste og produksjon, for effektiviteten på driften og på arbeidsmiljøet.  I mange tilfeller har ikke ledere så mange andre å drøfte disse vanskelige valgene med.  

SALIS har praktisk kompetanse på Arbeidsmiljøloven, forskriftene og erfaring med arbeidsrett og praktisk personaljuss.  Vi kan derfor bistå med lederstøtte, rådgiving og veiledning i forhold til de krevende sakene.