ERGONOMI
ERGONOMI

Hva er ergonomi? 


Ergonomi er et tverrfaglig kunnskapsfelt som omhandler tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket.
Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig. Målet er å redusere feil- og overbelastning.
Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i dagens arbeidsliv.

Vanlige årsaker til dette er at arbeidet: 
 • er for tungt
 • er for ensformig
 • foregår i uheldige arbeidsstillinger
 • varer for lenge eller det kan være uheldige organisatoriske og fysiske arbeidsbetingelser.
Enkeltoperasjoner som hver for seg ikke betraktes som tunge, kan til sammen og over tid forårsake for høy totalbelastning. 
Ved økt forebyggende- og riktig arbeid kan en oppnå både økonomiske, helse- og trivselsmessige gevinster. 

God ergonomi innebærer at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert, samt at den ansatte benytter riktig arbeidsteknikker.
Det som passer for den ene, passer nødvendigvis ikke for den andre. Det kan også være stor forskjell på hvilke belastninger ulike personer tåler. 

Hva kan SALIS hjelpe med? 

 • Være tilstede før helseplagene tar overhånd
   
 • Ergonomisk kartlegging, risikovurdering, arbeidsplassvurdering og veiledning i praktisk ergonomi
   
 • I samarbeid med både den ansatte og bedriften, finne løsninger som passer den enkelte
   
 • Forebyggende tiltak som instruksjon i enkle øvelser, undervisning i ergonomi/hensiktsmessig belastning og belastningens påvirkning på kroppen, tips til gode løsninger og bruk av eventuelle hjelpemidler
   
 • Sammensatt tjeneste med hovedmål om å skape helsefremmende arbeidsplasser og redusere sykefravær. 
   
 • Formstøping av spesialsåler der dette er tilrådelig
   
 • Gode råd om valg av vernesko