mot%20balanse%20og%20vekst

Våre verdier er Mot, Balanse og Vekst

SALIS Bedriftshelsetjeneste har som mål å bidra til verdiskapning i sine kundebedrifter. 
Dette ønsker vi å gjøre gjennom målrettet arbeid, og skreddersydde løsninger for hver enkelt bedrift. 
SALIS Bedriftshelsetjeneste skal kjennes gjennom tilgjengelighet og fleksibilitet. 
SALIS sitt tverrfaglige team fokuserer på lav-terskel tjenester og skreddersydde løsninger.
Det betyr at vi tilbyr løsninger til bedriften tilpasset behov og ønsker. 
 
  • Vi har i dag to avdelinger. Avdelingen i Aust-Agder, Lillesand og Vest-Agder, Kristiansand.
  • GO`FOT er et praktisk ergonomiprosjekt med fokus på fot og rygg der arbeidet utføres på hardt underlag
  • I GANG er et aktivitets- og livsstilsprosjekt hvor helsekunnskap og individuell kartlegging resulterer i målrettede aktiviteter
  • SMART RENHOLD er et spesialtilpasset tilbud for renholds bedrifter.
    Fokus er ergonomi, aktivitet og helsekunnskap.
  • NÆRVÆRSPROSJEKTER hvor tilrettelegging, arbeidsplanlegging og jobbkrav er i balanse
  • Faktaundersøkelser ved varslingssaker om mulige kritikkverdige forhold
  • Kvalitetsprosjekter i omsorgstjenester, skoler og barnehager.
  • IK-HMS på web og papir