mot balanse og vekst

Våre verdier er Mot, Balanse og Vekst

Helsehusets idé er lav terskel, skreddersøm, tidlig og tverrfaglig intervensjon, forebygging gjennom aktivitet og helsefremming gjennom kunnskap.
I Helsehuset SALIS har vi arbeidsmedisinsk poliklinikk for avklaring og behandling - men den viktigste oppgaven er ute i bedrift hvor vi har ansvar for mange ulike helse- og utviklingsprosjekter.
  • Vi har i dag to avdelinger. Avdelingen i Aust-Agder, Lillesand og Vest-Agder, Kristiansand.
  • GO`FOT er et praktisk ergonomiprosjekt med fokus på fot og rygg der arbeidet utføres på hardt underlag
  • I GANG er et aktivitets- og livsstilsprosjekt hvor helsekunnskap og individuell kartlegging resulterer i målrettede aktiviteter
  • SMART RENHOLD er et spesialtilpasset tilbud for renholds bedrifter.
    Fokus er ergonomi, aktivitet og helsekunnskap.
  • NÆRVÆRSPROSJEKTER hvor tilrettelegging, arbeidsplanlegging og jobbkrav er i balanse
  • Faktaundersøkelser ved varslingssaker om mulige kritikkverdige forhold
  • Kvalitetsprosjekter i omsorgstjenester, skoler og barnehager.
  • IK-HMS på web og papir
Avdeling Sør

Besøksadresser:
Markens gate 42, Kristiansand
Storgata 2, Lillesand

 


Postadresse:
Postboks 88,
4791 Lillesand
salis logo farge-02
logo 1
Avdeling Sør

Besøksadresse:
Markens gate 42, Kristiansand
Storgata 2, Lillesand
Tlf: 400 04 430

Postadresse:
Postboks 88,
4791 Lillesand