materials-10

HELSEHUSET
SALIS ER
SERTIFISERT
MILJØ-
FYRTÅRN-
BEDRIFT

HELSEHUSET
SALIS ER SERTIFISERT 
MILJØFYRTÅRNBEDRIFT

Helsehuset SALIS hjelper din bedrift å bli Miljøfyrtårnbedrift
  • Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlig og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. 
  • Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjonen og konkurransekraften i små og mellomstore bedrifter. 
  • Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som miljøfyrtårn. 
  • Helsehuset SALIS hjelper deg og din bedrift fram til sertifisering slik at miljøansvar blir en del av det systematiske HMS-arbeidet. 
  • Miljøfyrtårnsertifisering kan økt lønnsomhet og store kostnadsbesparelser. 
milj%c3%b8fyrt%c3%a5rn2
Avdeling Sør

Besøksadresser:
Markens gate 42, Kristiansand
Storgata 2, Lillesand

 


Postadresse:
Postboks 88,
4791 Lillesand
salis logo farge-02
logo 1
Avdeling Sør

Besøksadresse:
Markens gate 42, Kristiansand
Storgata 2, Lillesand
Tlf: 400 04 430

Postadresse:
Postboks 88,
4791 Lillesand