materials-01%20copy%20copy

HMS-kurs i Lillesand

Grunnopplæring i Arbeidsmiljø (3 dager)

Lovpålagt lederopplæring (1 dag)Tid og sted: 
Dato: 25 August 2021, og 8-9 September 2021
Klokken: 0800-1530
Lillesand, Horisonten 

Kursets målgruppe: 
Ledere på alle nivåer
Verneombud 
Medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU)
HMS-koordinator/personell, eller andre interessegrupper i bedriften. 

Kurset gjennomføres over 3 dager, med et lite opphold mellom dag 1 og 2. 
Her blir det lagt opp til at deltakerne skal utføre en hjemmeoppgave i bedriften de representerer. 
Oppgaven kan f. eks være å gjennomføre en vernerunde og risikovurdering i egen bedrift. 

Kursinnhold (kan komme mindre endringer): 
DAG 1:
Lov og forskrift
Sykefraværsoppfølging
Systematisk HMS og rollene i HMS arbeidet
Avvik, klage og varsling – policy, prosedyrer og forsvarlig saksbehandling
Verneombudets rolle
AKAN
Kartlegging/risikovurdering/vernerunde


DAG 2:
Ergonomi
Tilrettelegging, Arbeidsplassvurdering og Funksjonsvurdering
Helsefremmende arbeidsplass
Organisatorisk arbeidsmiljø
Konflikter og konflikthåndtering, klage, varsling

DAG 3:
Yrkeshygiene, herunder fysisk arbeidsmiljø;  støy, inneklima, kjemikalier og støv
Risikovurdering/SJA
Systematisk HMS/gjennomgang av hjemmeoppgave


Påmelding: 
Mads@salis.no 
400 04 430