HMS-kurs for ledere, verneombud og AMU-medlemmer


Tid og sted
20., 21., og 30. september 2022
Lillesand, Horisonten 

Kursets målgruppe
Ledere på alle nivåer, verneombud, medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU)
HMS-koordinator/personell, eller andre interessegrupper i bedriften. 

Kursets første dag oppfyller krav til HMS-kurs for ledere,
mens alle tre dager oppfyller krav om kurs for verneombud og AMU-medlemmer. 

Mellom kursdag to og tre, blir det lagt opp til at deltakerne skal utføre en hjemmeoppgave i bedriften de representerer. 
Oppgaven er å gjennomføre en vernerunde og risikovurdering i egen bedrift. 

KURSINNHOLD
(MINDRE ENDRINGER KAN FOREKOMME)

DAG 1
Lov og forskrift
Sykefraværsoppfølging
Systematisk HMS og rollene i HMS arbeidet
Avvik, klage og varsling – policy, prosedyrer og forsvarlig saksbehandling
Verneombudets rolle
Kartlegging/risikovurdering/vernerunde


DAG 2
Ergonomi
Tilrettelegging, Arbeidsplassvurdering og Funksjonsvurdering
Helsefremmende arbeidsplass
Organisatorisk arbeidsmiljø
Konflikter og konflikthåndtering, klage, varsling

DAG 3
Rus og avhengighet i arbeidslivet
Yrkeshygiene, herunder fysisk arbeidsmiljø;  støy, inneklima, kjemikalier og støv
Risikovurdering/SJA
Systematisk HMS/gjennomgang av hjemmeoppgave


Påmelding
cathrine@salis.no 
400 04 430