materials-01 copy copy

HMS-kurs i Lillesand

Grunnopplæring i Arbeidsmiljø (3 dager)

Lovpålagt lederopplæring (1 dag)Tid og sted:
25. oktober, 20.november og 21.november 
Klokken 08.00-15.30 
Lillesand, Horisonten 

Kursets målgruppe: 
Ledere på alle nivåer
Verneombud 
Medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU)
HMS-koordinator/personell, eller andre interessegrupper i bedriften. 

Kurset gjennomføres over 3 dager, med et lite opphold mellom dag 1 og 2. 
Her blir det lagt opp til at deltakerne skal utføre en hjemmeoppgave i bedriften de representerer. 
Oppgaven vil f. eks være å gjennomføre en vernerunde og risikovurdering i egen bedrift. 

Pris: 
2500,- pr pers for dag 1
6000,- per pers for hele kurset

Kursinnhold: 
DAG 1:
Intro/innskriving
Lov og forskrift
Sykefraværsoppfølging
Systematisk HMS
Kartlegging/risikovurdering/vernerunde

DAG 2:
Ergonomi
Organisatorisk arbeidsmiljø
Rusmiddelpolicy/AKAN 
Verneombudets rolle
Helsefremmende arbeidsplass
Fysisk aktivitet/Livsstil

DAG 3:
Yrkeshygiene, herunder støy, inneklima, kjemikalier og støv
Risikovurdering/SJA
Systematisk HMS/gjennomgang av hjemmeoppgave


Påmelding: 
reni@salis.no 
400 04 430
Avdeling Sør

Besøksadresser:
Markens gate 42, Kristiansand
Storgata 2, Lillesand

 


Postadresse:
Postboks 88,
4791 Lillesand
salis logo farge-02
logo 1
Avdeling Sør

Besøksadresse:
Markens gate 42, Kristiansand
Storgata 2, Lillesand
Tlf: 400 04 430

Postadresse:
Postboks 88,
4791 Lillesand