Førstehjelpskurs

Hensikt:
Kurset har som hensikt å øke bevisstheten og kompetansen på den nødvendige- og livreddende førstehjelpen.
Som deltaker får en opplæring i viktige tema som gjør at en evner å reagere raskt og riktig i uønskede situasjoner. 


Våre førstehjelpskurs inneholder alltid: 
Generelt om førstehjelp
BLÅS (bevissthet, luftveier, åndedrett, sirkulasjon)
Hjerte- og lungeredning teori og praktisk øving på dukker
Hjertestarter teoretisk gjennomgang og praktisk demonstrasjon
 

I tillegg kan man velge mellom følgende temaer: 
Hjerteinfarkt
Hjerneslag
Forstyrrelser i blodsukker
Epilepsi
Klemskader
Fremmedlegeme i halsen
Forgiftninger
Ulykker forårsaket av strøm
Brannskader
Fall/Hodeskade
Øyeskade
Brudd
Sårskader/blødning
 
Vi skreddersyr kursinnhold for deres bedrift og deres ønsker. 
 
Påmelding og spørsmål: cathrine@salis.no
Sentralbord: 400 04 430