KURS

KURS
HMS-KURS (40 TIMERS-KURSET)
Tilbys fysisk og digitalt
 
shutterstock_200562749
INNHOLD
 
 • Arbeidsmiljøloven, kontrakten, styringsretten
 • Tilretteleggings- og medvirkningsplikt
 • Sykefraværsoppfølging
 • Systematisk HMS og roller i arbeidslivet
 • Avvik, klage og varsling
 • Psykisk og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Ergonomi og ergonomisk risikovurdering
 • Rus og avhengighet i arbeidslivet
 • Fysisk arbeidsmiljø (herunder støv, støy, kjemikalier m.m.)
FOR HVEM
 • Ledere
 • Verneombud
 • Tillitsvalgte
 • AMU-medlemmer
40-timer med HMS-opplæring er lovpålagt både for verneombud, tillitsvalgte og AMU-medlemmer.
HMS-KURS FOR LEDERE
Tilbys fysisk og digitalt
shutterstock_1759337852
INNHOLD
 • Arbeidsmiljøloven
 • Arbeidsgivers styringsrett og medvirkningsplikt
 • Varsling og varslingsrutiner
 • Konflikthåndtering
FOR HVEM
 • Ledere
I henhold til Arbeidsmiljølovens §3-5 plikter arbeidsgivere å ha gjennomgått opplæring innen helse- miljø- og sikkerhet. Arbeidsgivere er definert i lovverket som alle med personalansvar og kan derav i en del bedrifter og være gjeldende for mellomledere.
PSYKOSOSIALT OG ORGANISATORISK ARBEIDSMILJØ
Tilbys fysisk og digitalt
wordcloud%20(1)
INNHOLD
 • Psykososiale faktorer
 • Organisatoriske faktorer
 • Hvordan påvirkes vi av arbeidsmiljøet
 • Buffere
 • Mobbing i arbeidslivet
FOR HVEM
 • Ledere
 • Ansatte
 • Verneombud
 • Tillitsvalgte
EMOSJONELL BELASTNING I ARBEIDET
Tilbys fysisk og digitalt
Headache-1557872_960_720%20(1)
INNHOLD
 • Når arbeidet fører til stressreaksjoner
 • Hvordan forstå reaksjoner
 • Forebygging av psykisk uhelse i et arbeidsmiljøperspektiv
FOR HVEM
 • Ledere
 • Ansatte
 • Tillitsvalgte
 • Verneombud
FYSISK ARBEIDSMILJØ
Tilbys fysisk og digitalt
shutterstock_1735203101
INNHOLD

Kursene i fysisk arbeidsmiljø tilpasses etter relevans for den enkelte bedrift. Innholdslisten er derav ikke utømmende eller satt.
Eksempler på temaer vi kan løfte i et skreddersydd kurs er blant annet: 
 • Inneklima og helse
 • Ventilasjon - Hvilke krav bør vi stille til ventilasjonsanlegg
 • Helsefarlig støv - tiltak og målinger
 • Støy - Hva gir hørselsskade og hvordan unngå dette
 • Asbest og sykdom
 • Personlig verneutstyr (PVU) - Hva er nødvendig, og når? 
 • Radon
 • Kjemikaliehåndtering
 • Risikovurdering av kjemiske stoffer
 • Korrekt merking, hvordan tyde et sikkerhetsdatablad
FOR HVEM
 • Ledere
 • Ansatte
 • Verneombud
 • Tillitsvalgte
 • AMU-medlemmer
 • HMS-ansvarlige
 • Industrivernsaktører
Forskrift om utførelse av arbeid §3-4, §4-5, §6-4 samt hele fjerde del - håndhever arbeidsgivers plikt til å gi opplæring i håndtering av kjemikalier, asbest, biologiske faktorer og annet risikofylt arbeid. 
 
ASBEST
Tilbys fysisk og digitalt
Uten%20navn
INNHOLD
 • Asbest og helsefare
 • Håndtering av asbest for håndverkere og byggeiere
 • Verneutstyr og helseovervåking
FOR HVEM
 • Ledere
 • Ansatte
 • Byggeiere
 • Verneombud
ERGONOMI
Tilbys fysisk og digitalt
shutterstock_1804423486
INNHOLD
 • Hva er ergonomi
 • Risikoforhold og belastning
 • Psykiske og fysiske helseplagers gjensidige påvirkning
 • Forebygging av muskel og skjelettplager og sykefravær
 • Ergonomisk risikovurdering
Kursene har ofte en kombinasjon av teoretisk undervisning og work-shop der deltagerne er aktive. Dette avtales i samråd med kunden. 

 
FOR HVEM
 • Ledere
 • Ansatte
 • Verneombud
   
Forskrift om utførelse av arbeid §23-2
"Ved ergonomisk belastende arbeid som tungt eller ensformig arbeid eller arbeid ved dataskjerm, skal arbeidstakerne gis opplæring i hvordan arbeidet er organisert, hensiktsmessig arbeidsteknikk m.m (...)". 
FØRSTEHJELPSKURS
Tilbys kun fysisk
shutterstock_354355670
INNHOLD

Vi skreddersyr som regel kursene etter bedriftens ønsker/relevans. Innholdet er derav hverken uttømmende eller satt. 
 • Først på skadestedet
 • BLÅS/ABC
 • Hjerte- og lungeredning
 • Hjertestarter
 • Fremmedleme i luftveiene
 • Hjerteinfarkt/Hjerneslag
 • Klemskader
 • Brannskader
 • Fall/Hodeskade
 • Sårskader/Blødning
  m.m
FOR HVEM
 • Ansatte
 • Ledere
 • Industrivernsaktører
ARBEIDSMILJØUTVALG
Tilbys fysisk og digitalt
Business-colleagues-having-meeting-in-conference-KS674JC
INNHOLD
 • Organisering av Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 • Hvilke saker skal behandles? 
 • Hva er saksbehandling og hvordan bør det foregå? 
 • Hva er bindende vedtak? 
FOR HVEM
 • Ledere
 • Ansatte
 • Tillitsvalgte
 • Verneombud
 • AMU-medlemmer
KURSDATOER

HMS-kurs: Datoer for neste åpne kurs er enda ikke satt. 
Bedriftsinterne kurs kan bestilles. Førstehjelpskurs holdes internt for bedrifter ukentlig. 


 
INTERNE KURS

Ved spørsmål eller bestilling av interne kurs fra listen ovenfor,
ta kontakt: 
 • via telefon: 400 04 430
 • epost: mads@salis.no
 • fyll ut skjema på siden: Kontakt