SALIS Bedriftshelsetjeneste tilbyr rådgivning,
interne kurs og åpne kurs.

Vi holder kurs innen: 
 • HMS-kurs for ledere, verneombud og AMU (40-timer)
 • Oppfriskning HMS (dagskurs)
 • Lederopplæring HMS (dagskurs)
 • Varsling - varslingsrutiner
 • Risikovurdering og systematisk HMS
 • Styringsrett og medvirkningsplikt
 • Nærværsarbeid
 • Konflikthåndtering
 • Førstehjelp
 • Røykeslutt 
 • Muggsoppsporer og helsefare
 • Etablering og drift av arbeidsmiljøutvalg 
 • Tema innen AKAN, og AKAN-utvalg
 • Stressmestring
 • Industrivern og brannberedskap
 • Kjemikaliehåndtering
 • Faktakurs om støy og hørsel
 • Bistand i forbindelse med organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • Ledelsesutvikling, lederveiledning og lederstøtte
 • Sertifiseringskurs i varmt arbeider
 • Inneklima og helse 
 • Asbest og sykdom
DatoKursStedPåmelding
Les mer om HMS-kurs 2021 her
Les mer om åpent Førstehjelpskurs her.

Interne kurs kan bestilles via telefon: 400 04 430 eller fyll ut skjema på siden: Kontakt