Koronatelefon - rådgivning og anbefalinger for våre kundebedrifter Telefon: 400 04 430

Generell informasjon om koronavirus - klikk her
Råd til pasienter som er i hjemmekarantene - klikk her
Råd til pasienter som isoleres hjemme - klikk her
Arbeidstilsynets tiltak mot smitte - klikk her

Hvordan bør ledere og HR håndtere koronaviruset på sin arbeidsplass?

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle virksomheter holder seg oppdatert og vurderer risiko knyttet til smittespredning i bedriften som følge av Corona. 

Spørsmål alle bedrifter bør stille seg er:

- Hvordan vurderer vi risikoene våre for smitte og hvilke forebyggende tiltak bør vi iverksette? 

- Vurder om det er noe kundekontakt/publikumskontakt som kan øke smitterisikoen.

- Hvor henvender vi oss for å få bistand og informasjon? 

- Hvordan håndterer vi eventuell usikkerhet blant ansatte? 

- Har vi beredskapsplan ved alvorlige hendelser som rammer samfunnet og virksomheten, inkludert hvordan håndterer vi et potensielt høyt sykefravær? 

SALIS har kvalifisert helsepersonell med kompetanse på Corona-viruset, og holder seg fortløpende oppdatert på nasjonale og regionale retningslinjer.

Ta kontakt med oss via din faste kontaktperson, eller vår koronatelefon 

Aktuelle henvendelser:

• Generelle og spesifikke spørsmål forbundet med Korona
• Hvordan gjøre risikovurdering og forebygge smitte på arbeidsplasser
• Hvordan ivareta ansatte i hjemmekarantene og arbeid hjemmefra
• Hvordan kommunisere med ansatte som må permitteres, og hvordan går vi frem
• Hvordan ivareta organisering, arbeidsmiljø og HMS arbeid i virksomheten etter hvert som situasjonen utvikler seg
• Bistand ved akutte kriser

Reduksjon av fysiske møter

Vi reduserer nå den fysiske kundekontakten i samråd med myndighetens føringer. Vi har tilstrekkelig tilgjengelige personell i de relevante faggrupper og leverer tjenester innenfor våre risikovurderte rammer. Vår bistand vil hovedsakelig gjøres gjennom elektroniske hjelpemidler som skype/teams/telefon/video. Konsultasjoner, sertifiseringer og vaksiner vil fra mandag 16. mars bli redusert til et minimum, etter myndighetenes anbefalinger. Alle nødvendige tjenester blir håndtert herunder reisevaksiner, yrkesvaksiner for kritiske grupper og helseoppfølging.

Aktuell bistand fra SALIS

Tiden fremover blir utfordrende og vi vil gjøre vårt ytterste for å bistå våre kunder. Tradisjonelle møter vil bli avholdt elektronisk, og fysikalske konsultasjoner avgrenses til et absolutt minimum. Vi søker å ha tett kontakt med våre kunder, for å bistå der det er behov. Vår tradisjonelle arbeidsmetodikk med kartlegging, risikovurdering, handlingsplan og tiltak, oppfølging og evaluering bidrar til å sikre kunder sunne, effektive og trygge arbeidsmiljøer. Da stiller også bedriften best mulig rustet for kriser som Koronavirus.
Systematisk HMS lønner seg, alltid! 

Aktuelle tjenester:

• Korona rådgivningstelefon
• Risikovurderingen smitte/ Korona
• AMU-møter
• Lederstøtte
• Støtte til verneombud
• Støttesamtaler med enkeltansatte
• Elektroniske kosnultasjoner med psykolog, sykepleier, fysioterapeut etc. 
• Krisehåndtering
• Ergonomirådgivning (hjemmekontor)
• Skreddersydde treningsprogram for hjemmetrening