Logo Salis helsehus
Logo Salis helsehus
Meny
MENY
Logo Salis helsehus

Koronatelefon - rådgivning og anbefalinger for våre kundebedrifter Telefon: 400 04 430

Generell informasjon om koronavirus - klikk her
Råd til pasienter som er i hjemmekarantene - klikk her
Råd til pasienter som isoleres hjemme - klikk her
Arbeidstilsynets tiltak mot smitte - klikk her

Hvordan bør ledere og HR håndtere koronaviruset på sin arbeidsplass?

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle virksomheter holder seg oppdatert og vurderer risiko knyttet til smittespredning i bedriften som følge av Corona. 

Spørsmål alle bedrifter bør stille seg er:

- Hvordan vurderer vi risikoene våre for smitte og hvilke forebyggende tiltak bør vi iverksette? 

- Vurder om det er noe kundekontakt/publikumskontakt som kan øke smitterisikoen.

- Hvor henvender vi oss for å få bistand og informasjon? 

- Hvordan håndterer vi eventuell usikkerhet blant ansatte? 

- Har vi beredskapsplan ved alvorlige hendelser som rammer samfunnet og virksomheten, inkludert hvordan håndterer vi et potensielt høyt sykefravær? 

SALIS har kvalifisert helsepersonell med kompetanse på Corona-viruset, og holder seg fortløpende oppdatert på nasjonale og regionale retningslinjer.

Ta kontakt med oss via din faste kontaktperson, eller vår koronatelefon 

Aktuelle henvendelser:

• Generelle og spesifikke spørsmål forbundet med Korona
• Hvordan gjøre risikovurdering og forebygge smitte på arbeidsplasser
• Hvordan ivareta ansatte i hjemmekarantene og arbeid hjemmefra
• Hvordan kommunisere med ansatte som må permitteres, og hvordan går vi frem
• Hvordan ivareta organisering, arbeidsmiljø og HMS arbeid i virksomheten etter hvert som situasjonen utvikler seg
• Bistand ved akutte kriser

Aktuell bistand fra SALIS

Tiden fremover blir utfordrende og vi vil gjøre vårt ytterste for å bistå våre kunder. Tradisjonelle møter vil bli avholdt elektronisk, og fysikalske konsultasjoner avgrenses til et absolutt minimum. Vi søker å ha tett kontakt med våre kunder, for å bistå der det er behov. Vår tradisjonelle arbeidsmetodikk med kartlegging, risikovurdering, handlingsplan og tiltak, oppfølging og evaluering bidrar til å sikre kunder sunne, effektive og trygge arbeidsmiljøer. Da stiller også bedriften best mulig rustet for kriser som Koronavirus.
Systematisk HMS lønner seg, alltid! 

Aktuelle tjenester:

• Korona rådgivningstelefon
• Risikovurderingen smitte/ Korona
• AMU-møter
• Lederstøtte
• Støtte til verneombud
• Støttesamtaler med enkeltansatte
• Elektroniske kosnultasjoner med psykolog, sykepleier, fysioterapeut etc. 
• Krisehåndtering
• Ergonomirådgivning (hjemmekontor)
• Skreddersydde treningsprogram for hjemmetrening