Systematisk HMS for Keunies - Enkelt og effektivt

Everyhair Norge AS og SALIS Bedriftshelsetjeneste AS har ingått et samarbeid. 
 
Bakgrunn:
Frisører tiløhører bransjekode: 96.020 - Frisering og annen skjønnhetspleie 
Denne bransjen berøres av arbeidsmiljølovens HMS-forskrift, internkontrollforskriften, og paragraf 13-1 som sier at en er lovpålagt å tilknytte seg en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste for å sikre at HMS-kravene som stilles for deres bedrift etterleves.

Intensjon:
Avtalens hensikt er å sørge for at alle Keunies som er tilknyttet denne avtalen får på plass de lovkrav myndighetene stiller, på en effektiv og god måte. 
Systematisk HMS er ikke bare en rekke lovkrav som må eller bør følges, det er faktisk en god måte å drive bedrifter på. Ved å ha kontroll på den systematiske HMS'en, har en kontroll på alt fra arbeidsprosesser og hvilke risiko dette innebærer til hva slags lovverk som gjelder for denne bransjen. 
Når en jobber systematisk, så gjøres ting i riktig tur og rekkefølge. Det gjøres effektivt, slik at en minimerer tidsbruken, og en luker bort dobbeltarbeid. Samtidig så sikres de ansattes sikkerhet ved at en har vurdert risiko på de forskjellige forhold på arbeidsplassen

SALIS har gode rutiner og enkle systemer for deg som kunde, slik at dere overholder alle lovkrav i forhold til HMS. 
Dette får alle tilgang til, gjennom avtalen med Everyhair Norge. 

Forsikring:
Når du som leder av salongen har gjennomført en overordnet kartlegging med en HMS-rådgiver i SALIS, skal dette fungere som en forsikring til bedriften din. 
Forsikringen om at du som daglig leder imøtekommer alle lovkrav og ikke skal få noen pålegg ved et eventuelt tilsyn på arbeidsplassen. 
Da har HMS-rådigver i SALIS gitt deg de anbefalinger på ting som bør utbedres, og dere har i samråd satt dette opp på en handlingsplan. 

 
Navn
E-post
Kommentar