Logo Salis helsehus
Logo Salis helsehus
Meny
MENY
Logo Salis helsehus

Ønsker din bedrift vaksinering mot sesonginfluensa? Vi vaksinerer både ute i bedrift, og lokalt på våre lokasjoner. Ta kontakt på telefon 400 04 430 for bestilling.

materials-07

SALIS bidrar til vekst for person og bedrift

HVEM ER VI ?
  • En offentlig godkjent og landsdekkende bedriftshelsetjeneste med 30 års erfaring
  • SALIS er lokalisert i Agder.
  • Spesialkompetanse på forebygging av sammensatte plager i muskel- og skjelettsystemet, samt lettere psykiske helseplager 
  • En kurs- og rådgivningstjeneste innen blant annet organisasjon, ledelse, praktisk personal juss og arbeidsrett. 
  • Arbeidsmedisinske poliklinikker i Lillesand og Kristiansand. 
  • Salis inngår i TRYGG1, og koordinerer i tillegg et nettverk med frittstående bedriftshelsetjenester landet rundt. 
  • En bedriftshelsetjeneste som drives etter lovkrav og forskrift og med en fri og uavhengig stilling.
  • I SALIS tilbyr vi differensierte tjenester som er skreddersydd din bedrift. 
  • Våre verdier er Balanse, Mot og Involvering. Vårt arbeid skal primært være forebyggende og helsefremmende.
  • Våre HMS-rådgivere er utdannet; sykepleier, fysioterapeut, yrkeshygieniker, lege, spesialist innen arbeidsmedisin og rådgiver innen arbeidsrett og praktisk personal juss.
materials-01%20copy%20copy
Trygg%201%20logo
SALIS er en del av TRYGG1, og betjener nettverkets kunder i hele Agder. 

TRYGG1 er Norges ledende kjede av landsdekkende bedriftshelsetjeneste (BHT) med lokal forankring. Bedriftshelsetjenester som inngår i TRYGG1 betjener i dag virksomheter med mer enn 250.000 arbeidstakere i hele Norge. TRYGG1 og dens medlemmer er godkjent av Arbeidstilsynet og holder et høyt faglig nivå. TRYGG 1 ble stiftet i 2011 og har 15 medlemmer som representerer 350 fagpersoner fordelt i 40 byer og tettsteder i Norge.