materials-07

Helsehuset SALIS bidrar til vekst for person og bedrift

HELSEHUSET 
SALIS AS. 
HVEM ER VI ?
 • En offentlig godkjent og landsdekkende bedriftshelsetjeneste med 30 års erfaring
 • SALIS er lokalisert i Aust- og Vest-Agder. 
 • Et helsehus med spesialkompetanse på forebygging av sammensatte plager i muskel og skjelett, samt lettere psykiske helseplager 
 • En kurs og rådgivningstjeneste med spesialkompetanse innen organisasjon, ledelse, praktisk personal juss og arbeidsrett 
 • Arbeidsmedisinske poliklinikker i Lillesand og Kristiansand. 
 • Miljøfyrtårn
 • Helsehuset Salis inngår i TRYGG1, og koordinerer i tillegg et nettverk med frittstående bedriftshelsetjenester landet rundt. 
 • En bedriftshelsetjeneste som drives etter lovkrav og forskrift og med en fri og uavhengig stilling.
 • I Helsehuset SALIS tilbyr vi differensierte tjenester som er skreddersydd din bedrift. 
 • Våre verdier er Balanse, Mot og Involvering. Vårt arbeid skal primært være forebyggende og helsefremmende.
 • Våre HMS-rådgivere er utdannet; sykepleier, fysioterapeut, ergonom, yrkeshygieniker, kiropraktor, lege og rådgiver i tillegg innen arbeidsrett og praktisk personal juss.
trygg 1 logo
SALIS er en del av TRYGG1, og betjener nettverkets kunder i Vest- og Aust-Agder og Øst-Finnmark. 

TRYGG1 er Norges ledende kjede av landsdekkende bedriftshelsetjeneste (BHT) med lokal forankring. Bedriftshelsetjenester som inngår i TRYGG1 betjener i dag virksomheter med mer enn 250.000 arbeidstakere i hele Norge. TRYGG1 og dens medlemmer er godkjent av Arbeidstilsynet og holder et høyt faglig nivå. TRYGG 1 ble stiftet i 2011 og har 15 medlemmer som representerer 350 fagpersoner fordelt i 40 byer og tettsteder i Norge. 

 

Avdeling Sør

Besøksadresser:
Markens gate 42, Kristiansand
Storgata 2, Lillesand

 


Postadresse:
Postboks 88,
4791 Lillesand
salis logo farge-02
logo 1
Avdeling Sør

Besøksadresse:
Markens gate 42, Kristiansand
Storgata 2, Lillesand
Tlf: 400 04 430

Postadresse:
Postboks 88,
4791 Lillesand